Chương 5

Bộ nhớ ngoài của máy tính

 

Trong chương 4, chúng ta đă t́m hiểu về bộ nhớ trong của máy tinh. Trong phần này, chúng ta tiếp tục t́m hiểu về bộ nhớ ngoài của máy tính.

Dạng bộ nhớ ngoài phổ biến và thông dụng nhất, đó là đĩa từ.

Một dạng bộ nhớ ngoài thứ hai là bộ nhớ quang học.